Turistický informační systém mikroregionu Vlachovo Březí
Předmětem projektu by mělo být pořízení a instalace jednotného turistického značení v rámci mikroregionu – směrovky, informační ukazatele, informační tabule, mapy a související prvky. Očekávané celkové výdaje 900.000,- Kč.