Back to Top

Mikroregion

Mikroregion Vlachovo Březí

Mikroregion Vlachovo Březí leží v Jižních Čechách v Šumavském podhůří a není vymezen žádnými geografickými hranicemi, pouze společnou vůlí některých obcí ekonomicky a společensky oživit tento kraj. Mikroregion zahrnuje část území okresu Prachatice (severní oblast) a část okresu Strakonice (jižní oblast). Přirozeným centrem mikroregionu a jeho iniciátorem je obec Vlachovo Březí.
Mikroregion Vlachovo Březí tvoří těchto 24 obcí:
Bohunice, Budkov, Bušanovice, Čepřovice, Dub, Dvory, Hoštice u Volyně, Chlumany, Krajníčko, Kratušín, Ktiš, Lažiště, Lipovice, Litochovice, Malenice, Předslavice, Radhostice, Strunkovice nad Blanicí, Šumavské Hoštice, Tvrzice, Újezdec, Vlachovo Březí, Zábrdí a Žárovná.

Místní části jednotlivých obcí, pokud takové existují:
Bohunice
Budkov
Bušanovice: místní části: Beneda; Dolní Nakvasovice; Horní Nakvasovice; Želibořice
Čepřovice: místní části: Jiřetice; Koječín
Dub: místní části: Borčice; Dubská Lhota; Dvorec; Javornice
Dvory
Hoštice u Volyně
Chlumany
Krajníčko
Kratušín: místí část: Chlístov
Ktiš: místní části: Březovík, Dobročkov, Ktiš-Pila, Miletínky, Smědeč, Smědeček, Tisovka
Lažiště
Lipovice: místní část: Konopiště
Litochovice: místní části: Neuslužice, Střítež
Malenice: místní části: Straňovice; Zlešice; Zlešičky
Předslavice: místní části: Kakovice; Marčovice; Úlehle (s částí Tkalce); Všechlapy (s částí Kamenná)
Radhostice: místní části: Dvorce, Libotyně, Lštění
Strunkovice nad Blanicí: místní části: Blanička; Malý Bor; Protivec; Svojnice; Šipoun; Velký Bor; Žíchovec
Šumavské Hoštice: místní části: Kosmo; Škareza; Vojslavice; Nedvídkov
Tvrzice
Újezdec
Vlachovo Březí: místní části: Dáchov, Dolní Kožlí, Doubrava, Horní Kožlí, Chocholatá Lhota, Mojkov, Uhřice.
Zábrdí
Žárovná

Cestovní ruch

Významným potenciálem rozvoje mikroregionu je cestovní ruch. Oblast celého mikroregionu je z hlediska cestovního ruchu nedoceněná, nabízí neporušenou přírodu, řadu kulturních a historických památek, zachovaný venkovský ráz obcí. Ke kulturním a historickým památkám mikroregionu se lze dostat nejen po místních komunikací, ale také po značených turistických trasách či polních cestách. Putováním po mikroregionu můžeme narazit například na řadu kapliček, křížové cesty, návsi s rybníčky a hezkými statky či rodné domy známých osobností. Kulturní památky a historické zajímavosti jsou (vedle přírodních hodnot) významným fenoménem cestovního a turistického ruchu. Území mikroregionu Vlachova Březí, jak již bylo zmíněno, je bohaté počtem evidovaných památek a navíc je v mikroregionu vyhlášena jedna městská památková zóna (Vlachovo Březí a jedna vesnická památková zóna (Lažiště).
Nemovité kulturní památky jsou kromě obce Chlumany evidovány ve všech obcích, resp. v některé z jejich částí. V obcích mikroregionu je evidováno četné množství památek. Počtem je nejvíce památek zapsáno ve Vlachově Březí (31). Na území mikroregionu jsou registrovány projevy už dávného osídlení a tak mezi evidovanými památkami existují keltská i slovanská hradiště či tvrze, mohyly a mohylová pohřebiště.
Častými stavbami jsou kostely, kaple a kapličky (pětina všech památek), ale zejména je celá oblast charakteristická hojným výskytem staveb tzv. selského baroka (zejm. od místního laického stavitele Jakuba Bursy) – zemědělské usedlosti představují celou čtvrtinu všech evidovaných památek. Typologická škála dalších chráněných objektů je velice široká – od zámku po vesnické chalupy až po drobnou architekturu a skulpturální památky, či památky technické (mosty).

Pro bližší informace navštivte www stránky jednotlivých obcí, nebo zde uvedené turistické brožury:

 

Kontakt

Kontakt:
Lubomír Dragoun, předseda mikroregionu
tel: 602 186 696
e-mail: vlachovo.brezi@seznam.cz