Back to Top

Category Archives: Společné projekty

Plánujeme

Turistický informační systém mikroregionu Vlachovo Březí
Předmětem projektu by mělo být pořízení a instalace jednotného turistického značení v rámci mikroregionu – směrovky, informační ukazatele, informační tabule, mapy a související prvky. Očekávané celkové výdaje 900.000,- Kč.

Udržované sakrální stavby mikroregionu Vlachovo Březí

Předmětem realizace projektu bylo provedení oprav objektů v majetku jednotlivých obcí mikroregionu – kapliček, pomníků, křížků a jiné drobné sakrální architektury.
rok realizace 2016, celkový náklad v roce 2016 582.333,- Kč.

Zlepšení stavu veřejných prostor v obcích mikroregionu Vlachovo Březí

V rámci realizace projektu byly v 16 obcích realizovány sanace zanesené stoky, oplocení školní zahrady, rekonstrukce izolace obecního úřadu, dodán mobiliář, dopravní značení, opraveny chodníky a komunikace, světla VO, oplocena nádrž, realizován bezdrátový rozhlas, terénní úpravy, obnova prostranství, dodán herní prvek, kontejner a zábrany.
Rok realizace 2014 a 2015, celkový náklad v roce 2014 1.208.934,- Kč, v roce 2015 1.695.128,- Kč.

Spolufinancováno z veřejných finančních prostředků Jihočeského kraje