V rámci realizace projektu byly v 16 obcích realizovány sanace zanesené stoky, oplocení školní zahrady, rekonstrukce izolace obecního úřadu, dodán mobiliář, dopravní značení, opraveny chodníky a komunikace, světla VO, oplocena nádrž, realizován bezdrátový rozhlas, terénní úpravy, obnova prostranství, dodán herní prvek, kontejner a zábrany.
Rok realizace 2014 a 2015, celkový náklad v roce 2014 1.208.934,- Kč, v roce 2015 1.695.128,- Kč.

Spolufinancováno z veřejných finančních prostředků Jihočeského kraje